Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Letná škola 2021

Letná škola 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,
v dňoch od 16. do 27. augusta 2021 v čase od 9:00 do 12:00 sa uskutoční v priestoroch
školy Letná škola. Program bude zameraný najmä na činnosti, ktorým sme sa zo známych dôvodov nestihli venovať: práca s hlinou (modelovanie a práca na hrnčiarskom
kruhu) a grafické techniky.

Záväznú prihlášku dostanú žiaci v škole.

Comments are closed.