Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Mesačný archív: august 2020

Zápis 2020/2021

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nová 525/2, Koš v súlade s § 5 ods. 2 a 3vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasujeprijímacie skúškydo výtvarného odboru základnej umeleckej školyna školský rok […]

Čítať ďalej

INFORMÁCIE O POPLATKOCH na úhradu nákladov (školného) za mesiace apríl a máj v školskom roku 2019/2020

Na základných umeleckých školách neexistuje jednotný názor v otázke platenia alebo neplatenia školného v období (apríl a máj ), kedy školy boli síce zatvorené, ale vyučovanie prebiehalo online formou. Keďže chýba aj zjednocujúce usmernenie vyššieho stupňa, každá škola rieši poplatky […]

Čítať ďalej