Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Mesačný archív: máj 2020

SME DOMA A TVORÍME

(Výstava výtvarných prác, ktoré vznikli počas karantény)

Žiaci našej školy počas dočasného zatvorenia školy v zmysle nariadenia vlády SR tvorili podľa úloh, ktoré im boli  zasielané na diaľku. Vznikla zaujímavá kolekcia prác. Všetkým aktívnym žiakom patrí pochvala. Takouto formou pozývame na  prehliadku […]

Čítať ďalej

PRIJÍMACIE KONANIE DO VÝTVARNÉHO ODBORU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

V súvislosti s pokynmi Ministerstva školstva SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prijímacie konanie žiakov pre školský rok 2020/2021 bude organizovať nasledovne:

V dobe prerušenia vyučovania prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej účasti žiakov a ich zákonných zástupcov […]

Čítať ďalej