Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Mesačný archív: apríl 2019

Zápis 2019

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nová 525/2, Koš vyhlasuje prijímacie skúšky do výtvarného odboru základnej umeleckej školy na školský rok 2019/2020

Termín konania: 27. – 29. máj 2019 od 13.30 hod. do 18.00 hod. Miesto: Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej […]

Čítať ďalej

Kalvária 2019

V 3. ročníku celoslovenskej výtvarnej súťaži Duchovný a umelecký odkaz
banskoštiavnickej Kalvárie 2019 boli naši žiaci opäť
úspešní.

Kolekcia ich farebných grafík patrila medzi najlepšie a bola ocenená Čestným uznaním. O úspech sa zaslúžili: Jakub Mašlonka, Emily Šimoňáková, Diana Balejová, Katarína Šimová, Michaela Šimová, Iva Pekárová, […]

Čítať ďalej