Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Zápis 2019

Zápis 2019


Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nová 525/2, Koš vyhlasuje
prijímacie skúšky do výtvarného odboru základnej umeleckej školy
na školský rok 2019/2020

  1. Termín konania: 27. – 29. máj 2019 od 13.30 hod. do 18.00 hod.
    Miesto: Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Koš –Bakalárska 2 Prievidza (v budove Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Prievidzi ) na 2. poschodí číslo dverí 207.
  2. Termín konania: 30. máj 2018 od 13,30 hod. do 17.00 hod.
    Miesto: Súkromná základná umelecká škola Koš (v budove Základnej školy s materskou školou Koš ) na 2. poschodí číslo dverí 28.

Podrobné informácie nájdete v tomto dokumente: https://www.sukromnazuskos.sk/zapis-2019-text/

Comments are closed.