Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Mesačný archív: máj 2023

Zápis na školský rok 2023/2024

Riaditeľ Súkromnej základnej  umeleckej školy  Nová 525/2, Koš    v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky
Čítať ďalej