Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Archív autora: Anton Stratený

Zápis na školský rok 2022/2023

Riaditeľ Súkromnej základnej  umeleckej školy  Nová 525/2, Koš    v súlade s § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje prijímacie skúšky
Čítať ďalej

Obnovené prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,s veľkou radosťou Vám oznamujem, že od 10. januára 2022 obnovujeme prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu na školský rok 2021/2022.Prezenčné vyučovanie bude prebiehať na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka.Tlačivo písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka: https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/
Čítať ďalej

PF 2022

Milí žiaci, vážení rodičia, k blížiacim sa vianočným sviatkom a k nadchádzajúcemu koncu roka 2021 si pripomeňme slová svetoznámeho maliara Marca Chagalla: Všetko možno v našom svete zničiť – okrem ľudského srdca, ľudskej lásky, ľudského úsilia poznať zázrak. Maliarstvo a […]

Čítať ďalej

MESTO NA DIAĽKU

Už minulý školský rok sme chceli absolvovať jednodňový kurz kresby a maľby v meste Banská Štiavnica, ktorá je pokladnicou architektúry. Na pomerne malom priestore sa tu nachádzajú pamiatky všetkých historických umeleckých slohov usporiadané do veľmi pôsobivej harmónie. Pre známu nepriaznivú situáciu sme […]

Čítať ďalej

Opäť dištančne

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na úplné zrušenie prezenčného vyučovania (od 25. 11. 2021) na základných umeleckých školách, ktoré vyhlásila vláda SR v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou, opätovne prechádzame na dištančné vzdelávanie prostredníctvom elektronickej komunikácie. Úlohy znova nájdete na webovej stránke […]

Čítať ďalej