Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Archív kategórie: Oznamy

Pokračujeme vo vyučovaní na diaľku

Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až doodvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolanéhonovým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvomelektronickej komunikácie. […]

Čítať ďalej

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020 – 2021

Školský rok začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie začína 2. septembra 2020 (streda).

polrok• Začiatok vyučovania: 2. september 2020 (streda)• Koniec vyučovania – polročné vysvedčenie: 29. január 2021 (piatok)polrok• Začiatok vyučovania: 2. február 2021 (utorok)• Koniec vyučovania – koncoročné vysvedčenie: 30. […]

Čítať ďalej
Post Image

Otvorenie školského roka 2020/2021

Milí žiaci a vážení rodičia, prázdniny skončili, a je tu čas na pripomenutie začiatku nového školského roka 2020/20201. Treba urobiť všetko pre to, aby sme celý nový školský rok dokázali úspešne absolvovať zdraví a riadnou formou. Veľa zdravia a tvorivých zážitkov v novom školskom roku.
Čítať ďalej

Zápis 2020/2021

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nová 525/2, Koš v súlade s § 5 ods. 2 a 3vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasujeprijímacie skúškydo výtvarného odboru základnej umeleckej školyna školský rok […]

Čítať ďalej

INFORMÁCIE O POPLATKOCH na úhradu nákladov (školného) za mesiace apríl a máj v školskom roku 2019/2020

Na základných umeleckých školách neexistuje jednotný názor v otázke platenia alebo neplatenia školného v období (apríl a máj ), kedy školy boli síce zatvorené, ale vyučovanie prebiehalo online formou. Keďže chýba aj zjednocujúce usmernenie vyššieho stupňa, každá škola rieši poplatky […]

Čítať ďalej