Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » PRIJÍMACIE KONANIE DO VÝTVARNÉHO ODBORU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

PRIJÍMACIE KONANIE DO VÝTVARNÉHO ODBORU PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

V súvislosti s pokynmi Ministerstva školstva SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prijímacie konanie žiakov pre školský rok 2020/2021 bude organizovať nasledovne:

V dobe prerušenia vyučovania prijímacie konanie sa uskutoční bez osobnej účasti žiakov a ich zákonných zástupcov formou vypísania elektronickej prihlášky na webovej stránke školy v termíne od 18. mája 2020 do 30.júna 2020.

V prípade, že prerušenie vyučovania sa skončí a riadne vyučovanie (nie len na základe dobrovoľnosti) bude pokračovať ešte v tomto školskom roku, prijímacie konanie sa uskutoční v danej dobe za osobnej účasti žiakov a ich zákonných zástupcov.

Posledný termín prijímania žiakov pre školský rok 2020/2021 je predbežne 15. september 2020 a spôsob prijímania na začiatku nového školského roku bude závisieť od situácie.

Informácie o zmenách týkajúcich sa prijímacieho konania budú zverejňované na webovej a facebookovej stránke školy.

Tešíme sa na každého nášho nového žiaka!

Comments are closed.