Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » INFORMÁCIE O POPLATKOCH na úhradu nákladov (školného) za mesiace apríl a máj v školskom roku 2019/2020

INFORMÁCIE O POPLATKOCH na úhradu nákladov (školného) za mesiace apríl a máj v školskom roku 2019/2020

Na základných umeleckých školách neexistuje jednotný názor v otázke platenia alebo neplatenia školného v období (apríl a máj ), kedy školy boli síce zatvorené, ale vyučovanie prebiehalo online formou. Keďže chýba aj zjednocujúce usmernenie vyššieho stupňa, každá škola rieši poplatky za dané obdobie rôzne. Rozhodnutie v tejto veci nechávam na rodičoch a samostatne platiacich žiakoch, pričom je možné zvoliť:

  1. možnosť presunutia poplatkov z mesiacov apríl a máj školského roka 2019/2020 na mesiace september a október školského roka 2020/2021,
  2. možnosť vrátenia poplatkov za mesiace apríl a máj školského roka 2019/2020 z dôvodu ukončenia štúdia k 30. 6.2020,
  3. možnosť ponechania poplatkov za mesiace apríl a máj 2020 škole na jej ďalší rozvoj v oblasti materiálového a technického vybavenia.

Na presunutie alebo vrátenie poplatkov za mesiace apríl a máj je treba vyplniť a odoslať elektronický formulár, ktorý sa nachádza na odkaze uvedenom nižšie.

Comments are closed.