Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Zápis 2020/2021

Zápis 2020/2021

Riaditeľ Súkromnej základnej umeleckej školy Nová 525/2, Koš v súlade s § 5 ods. 2 a 3
vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.

vyhlasuje
prijímacie skúšky
do výtvarného odboru základnej umeleckej školy
na školský rok 2020/2021

1. Termín konania: v dňoch školského vyučovania 3. – 15. september 2020 od 14.00
hod. do 18.00 hod.

Miesto: Elokované pracovisko Súkromnej základnej umeleckej školy Koš –Bakalárska
2 Prievidza
(v budove Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej
univerzity v Prievidzi ) na 2. poschodí číslo dverí 207.


2.Termín konania: v dňoch školského vyučovania 3. – 15. september 2020 od 13,30
hod. do 16.00 hod.

Miesto: Súkromná základná umelecká škola Koš (v budove Základnej školy s materskou
školou Koš ) na 3. poschodí.

Podrobné informácie nájdete v tomto dokumente:

🔗Zápis-2020/2021.pdf

Comments are closed.