Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » VYUČOVANIE OD 26.APRÍLA 2021

VYUČOVANIE OD 26.APRÍLA 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, 

s účinnosťou od 26. apríla 2021 sa v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách, ako aj prevádzka vo všetkých školských zariadeniach. V závislosti od informácií ministerstva zdravotníctva  ministerstvo školstva zverejňuje dáta do interaktívnej mapy COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU. Podľa aktuálnych informácií ministerstva zdravotníctva pre okres Prievidza platí (od 26.4. 2021) stupeň 5 (červená farba). Z tohto zaradenia okresu vyplýva, že od 26. apríla 2021 nie je možné na ZUŠ obnoviť prezenčnú formu skupinového vyučovania. Vyučovanie bude naďalej prebiehať dištančne, prezenčné vyučovanie umožní až zaradenie okresu Prievidza do stupňa 4 (ružová farba). Treba len dúfať, že sa tak stane už čoskoro. Informácie týkajúce sa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU a Podmienok vstupu do škôl nájdete na:

https://www.minedu.sk/data/files/10509_0415_navrat_do_skol.pdf

https://www.minedu.sk/data/files/10495_0417_pravidla_pre_skoly.pdf

Comments are closed.