Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Pokračujeme

Pokračujeme

Milí žiaci, vážení rodičia.

 Na úvod nového roka 2021 Vám prajem všetko dobré, veľa šťastia, spokojnosti, no najmä pevné zdravie. Želajme si zároveň skorý návrat k riadnemu vyučovaniu.

Všetci  žiaci, ktorí boli v predchádzajúcom období aktívni vo výtvarnej činnosti na základe zasielaných úloh, si zaslúžia pochvalu. Aj v sťažených podmienkach vytvorili množstvo veľmi dobrých prác. Ich rodičom ďakujem za pomoc a podporu, vďaka ktorej mohlo vzdelávanie pokračovať touto formou. No aj v nasledujúcich týždňoch musíme ešte pracovať touto formou. Nové úlohy nájdete na obvyklom mieste (Odkaz).

Všetkým žiakom prajem veľa chuti a tvorivých síl.

Comments are closed.