Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020 – 2021

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2020 – 2021

Školský rok začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie začína 2. septembra 2020 (streda).


 1. polrok
  • Začiatok vyučovania: 2. september 2020 (streda)
  • Koniec vyučovania – polročné vysvedčenie: 29. január 2021 (piatok)
 2. polrok
  • Začiatok vyučovania: 2. február 2021 (utorok)
  • Koniec vyučovania – koncoročné vysvedčenie: 30. jún 2021 (streda)

Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej umeleckej školy čestné vyhlásenie (v prílohe) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie(v prílohe).

TERMÍNY PRÁZDNIN


Jesenné

 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 28. október 2020 /streda/
 • Termín prázdnin: 29. október 2020 (štvrtok) – 30. október 2020 (piatok)
 • Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. november 2020/pondelok/.

Vianočné

 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 22. december 2020 /utorok/
 • Termín prázdnin: 23. december 2020 (streda) – 7. január 2021 (štvrtok)
 • Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2021 /piatok/.

Polročné

 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 29. január 2021 /piatok/
 • Termín prázdnin: 1. február 2021 (pondelok)
 • Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. február 2021 /utorok/.

Jarné – /Trenčiansky kraj/

 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 12. február 2021 /piatok/
 • Termín prázdnin: 15. február 2021 (pondelok) – 19. február 2021 (piatok)
 • Začiatok vyučovania po prázdninách: 22. február 2021 /pondelok/.

Veľkonočné

 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 31. marec 2021 /streda/
 • Termín prázdnin: 1. apríl 2021 (štvrtok) – 6. apríl 2021 (utorok)
 • Začiatok vyučovania po prázdninách: 7. apríl 2021 /streda/.

Letné

 • Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 30. jún 2021 /streda/
 • Termín prázdnin: 1. júl 2018 štvrtok) – 31.august 2018 (utorok)
 • Vyučovanie v šk. roku 2021 – 2022 začne: 2. september 2021 /štvrtok/.

Comments are closed.