Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » NÁVRAT DO ŠKOLY

NÁVRAT DO ŠKOLY

Vážení rodičia, milí žiaci, od 10. mája 2021 prechádzame z dištančného na prezenčné vyučovanie. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu na školský rok 2020/2021. V prílohe nájdete tlačivo (Vyhlásenie o bezinfekčnosti) pre neplnoletého (vypisuje zákonný zástupca) alebo plnoletého žiaka, ktoré sa týka vstupu žiakov do priestorov školy ( podľa dokumentu Návrat do škôl aktualizovaného na základe novej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 200 z 30. apríla 2021 k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa).

 Dovidenia  v škole.

Príloha:

Comments are closed.