Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Obnovené prezenčné vyučovanie

Obnovené prezenčné vyučovanie

Vážení rodičia, milí žiaci,
s veľkou radosťou Vám oznamujem, že od 10. januára 2022 obnovujeme prezenčné vyučovanie podľa platného rozvrhu na školský rok 2021/2022.
Prezenčné vyučovanie bude prebiehať na základe predloženia písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka.
Tlačivo písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti žiaka:

https://www.minedu.sk/priloha-c-1-pisomne-vyhlasenie-o-bezpriznakovosti/

Comments are closed.