Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 14. apríla 2014 v čase od 9.00 hod. do 18.00  hod.  na Elokovanom pracovisku Súkromnej základnej umeleckej školy Koš.

Comments are closed.