Súkromná základná umelecká škola Koš

najlepšie umelecké vzdelanie pre Vaše deti

Home » Oznamy » Pokračujeme vo vyučovaní na diaľku

Pokračujeme vo vyučovaní na diaľku

Milí žiaci, vážení rodičia, vzhľadom na mimoriadne opatrenie týkajúce sa od 12. 10.2020
skupinového vyučovania na základných umeleckých školách (prerušenie vyučovania až do
odvolania), ktoré vyhlásil minister školstva SR v súvislosti so šírením ochorenia vyvolaného
novým koronavírusom COVID-19 opätovne prechádzame na vzdelávanie prostredníctvom
elektronickej komunikácie. Všetky potrebné informácie znova nájdete na webovej stránke
našej školy: na odkaze zadanie.sukromnazuskos.sk . Prosím Vás o spoluprácu tak, aby
vyučovanie výtvarnej mohlo aj v sťažených podmienkach prebiehať.

Zadania, ktoré som pripravil pre každú skupinu, si ľahko vyhľadáte podľa dňa (od pondelka
do piatka) a času, v ktorom máte výtvarnú. V prvom slede posielam po dve úlohy, za minulý
a nasledujúci týždeň. Postupne budem posielať nové úlohy, ďalší postup bude závisieť podľa
vývoja situácie. Pracujte tak, aby ste každý týždeň zvládli jednu úlohu. Kto chce, môže si
samostatne vyberať podľa záujmu a schopností aj iné ďalšie zadania z druhých skupín.

Hotové práce nafoťte mobilom a posielajte na: domacauloha@sukromnazuskos.sk. Do
predmetu správy uveďte Vašu skupinu napr. (PONDELOK skupina: 14.00-16.15) a Vaše
meno. Mladším žiakom pri posielaní iste pomôžu rodičia.

Ďakujem a prajem všetkým pevné zdravie.

Comments are closed.